Hoe interactief zijn uw online lessen?

Doe mee met het onderzoek!

Onderzoek naar de juiste match tussen leeractiviteiten en digitale tools

Naar de vragen, ronde 2

Leeractiviteiten met ICT

Vertalingen van Learning Activity Types (Harris& Hofer, 2009)

Vier vertalingen:

Science (Bi,Na, NLT, O&O, SK, TT)

Wiskunde  (Wiskunde en Rekenen)

Maatschappijvakken (Ak, Bu, Gs, ML)

Talen (MVT), onder handen

Zowel originele Learning Activity Types (Harris & Hofer, 2009) als de vertalingen vallen onder Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States License. Dus: delen mag mits je naar het origineel verwijst en niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Creative Commons License

Maat voor Interactieve kwaliteit

Afgeleid van 'A Rubric for Assessing Interaction in Distance Learning' Roblyer & Ekhaml (2000)

Maat

Tabel Interactieve kwaliteit leeractiviteiten, apps en tools

Tabel 1 Interactieve kwaliteit leeractiviteiten, apps en tools

Naar ‘A Rubric for Assessing Interaction in Distance Learning‘ Roblyer & Ekhaml (2000). Oorspronkelijk ontwikkeld voor afstandsonderwijs, ook behulpzaam bij inzet van ICT in regulier onderwijs.

Creative Commons License

Bijdragen aan scholingen/conferenties

vanaf 2016

Team Doedactiek heeft bijgedragen aan:

28-11-2019, EAPRIL 2019 conference, Tartu, Estland

15-11-2019, symposium flankerend aan inauguratie Siebrich de Vries, Leeuwarden

27-01-2019, werkmiddag ICT, RSG NOVeluwe, Epe

14-11-2018, EAPRIL 2018 conference, Portoroz, Slovenië

12-07-2018, e-merge conference Africa, online

16-05-2018, Kennisnet onderzoeksconferentie Apeldoorn

24-01-2018, Twents Meesterschap, Enschede

18-05-2017, symposium flankerend aan inauguratie van Susan McKenney en Adri Visscher, Enschede

6-02-2017, bijeenkomst met leden team Doedactiek en leidinggevenden betrokken scholen, Enschede

13-12-2016, landelijke PLG-bijeenkomst Utrecht

27-01-2016, Twents Meesterschap, Enschede