Het besluit is gevallen. Om de snelheid van de verspreiding van het Coronavirus door Nederland te vertragen gaan alle scholen tot en met 6 april dicht.

Maar het onderwijs gaat door. Online.

Het kan. Het was nog nooit zo makkelijk dit te realiseren. Op hoofdlijnen kan een standaardles er zo uitzien:

De leraar zet, geheel volgens lesrooster, een videoverbinding op met de leerlingen en deelt zijn of haar scherm tijdens de uitleg van hooguit een kwartier. Vervolgens gaan de leerlingen zelfstandig aan de slag met de lesstof. Ze maken opgaven uit de methode of ze doen een aanvullende opdracht. Dat kan digitaal, maar hoeft niet, het kan ook in hun schrift. De docent doet via een poll of een chat een check in hoeverre de leerlingen de lesdoelen voor die les hebben behaald en licht waar nodig nader toe. Vervolgens sluiten de leerlingen af en checken in bij de volgende docent. De docent doet hetzelfde.

Het kan, maar het zal wel voor veel docenten even improviseren zijn.

We gaan het zien.