Uit de onderzoeksverslagen van de afstuderende docenten in opleiding blijkt hoezeer ze hebben geworsteld met de overgang naar de online lessen. En dat niet alleen. De meeste studenten hadden hun onderzoek al voor de schoolsluiting in gang gezet. De meesten konden nog wel hun onderzoek voortzetten, maar het valt niet meer met zekerheid te zeggen of de waargenomen veranderingen te wijten zijn aan de bewust in gang gezette interventie of aan de schoolsluiting.

Toch zie ik mooie dingen.

Eén student heeft een toename in motivatie gemeten door het inzetten van online activerende werkvormen.

Een andere student heeft geen enkel effect van zijn interventie gemeten, maar in de ‘bijvangst’ van het onderzoek bleek dat hij online veel nauwkeuriger kon zien welke leerlingen de stof hebben begrepen en welke niet. Wat dat betreft is online onderwijs meedogenloos. In de klas kan een leerling nog doen alsof. Online is een antwoord goed of fout, en is het niet mogelijk om een fout antwoord te camoufleren met goed gedrag.

Tot haar eigen verbazing lukte prima om te differentiëren in haar online lessen. Leerlingen die wat meer zelfstandigheid aan konden, hoefde van haar niet meer aanwezig te zijn in de online lessen, mits ze van te voren de opgaven hadden ingeleverd en haar een berichtje vooraf stuurden. De leerlingen die dat betrof hebben daar gretig gebruik van gemaakt. Daardoor bleef er een kleinere groep over voor de online lessen. Enkele zwakke broeders hebben hier baat bij gehad. De zwakste broeder is online echter nooit verschenen. Dat is een beetje zorgelijk.  De student zelf stond aan het begin van het schooljaar sceptisch tegenover differentiëren. Ze is nu helemaal om. Ook wanneer straks de scholen weer open gaan, zal ze blijven differentiëren omdat daarmee het klassenmanagement enorm veel gemakkelijker wordt.

We hebben het ook even over volgend jaar. Een student kan wellicht blijven en hoort dat volgende week. Een andere student wil liever naar een andere school en gaat solliciteren. De derde heeft nog niet alle onderdelen van de studie voltooid en gaat dat eerst afronden. Hoe zal het zijn in september, om te starten met nieuwe leerlingen al of niet op een nieuwe school en dan de leerlingen eerst online te ontmoeten en dan pas in levende lijve. Als dat al kan. Deze studenten zijn daarop voorbereid. Zij kunnen dat. Ze hebben me overtuigd. Aan het eind van dit schooljaar laat ik ze los en ben benieuwd waar ze terecht komen. De leerlingen op scholen waar zij gaan komen zijn bofkonten!