Vanavond kwamen er geen aanscherpingen van de maatregelen voor het voortgezet onderwijs anders dan het dragen van mondkapjes tijdens verplaatsingen. Dat betekent dat het onderwijs op de huidige manier door kan gaan, alhoewel dat piept en kraakt. Steeds meer leerlingen raken besmet waardoor hele klassen in quarantaine zitten. Ook steeds meer docenten zitten thuis. Er is zelfs een school die besloten heeft om de herfstvakantie te verlengen. Eigenlijk is dat best een goed idee. Met een verlenging van de vakantie met enkele dagen kan een besmetting op een school geheel uitdoven, mits iedereen zich in de vakantie aan de regels houdt.

Voor het hoger onderwijs blijven dezelfde regels. Eerstejaars hebben voorrang bij fysiek onderwijs. Voor hogerejaars vindt het onderwijs grotendeels online plaats. We maken er met elkaar het beste van!