Een bezorgde mail van studenten in hun laatste jaar van de opleiding. School dicht. Stage loopt door, online. Ingezette interventies voor het afstudeeronderzoek vallen in duigen. Help! Wat nu?

De studenten vertellen over de situaties op de verschillende scholen. S. heeft al helemaal bedacht hoe hij de lessen morgen online gaat verzorgen. Op de school van Md. gebeurt helemaal niets. Er zijn geen mededelingen voor de docenten gekomen, ook geen mededelingen naar de leerlingen anders dan dat de school voor hen niet toegankelijk is. Het MBO waar Mz. stage loopt heeft het beter voor elkaar. Alle studenten zijn geïnformeerd, personeel is bijeen geweest, er zijn tips uitgewisseld en besluiten genomen over de te gebruiken digitale platforms.

Het is even schakelen. Alle drie hadden ze de verandering die ze in hun lespraktijk willen doorvoeren al voorbereid, inclusief de manier waarop ze het effect van die verandering wilden nagaan. Alle drie hadden ze hun nulmeting al gedaan. S was daar heel tevreden over en had alle waarnemingen al uitgewerkt. Mz was minder tevreden en vond eigenlijk dat de nulmeting ‘mislukt’ was. Md was er als eerste uit hoe de meting die al was gedaan ook nuttig zou kunnen zijn bij een iets andere opzet van het onderzoek. Niet de zelfbedachte verandering zou onderwerp van onderzoek worden, maar de overstap naar online onderwijs. Zo hoeft de nulmeting niet overnieuw, kan de methode gelijk blijven en kan er mooi onderzoek worden afgerond voor de zomer. Mz zag kans om de hoofdlijn van het onderzoek vast te houden zij het aangepast aan de huidige situatie, maar dat impliceert nu wel dat de nulmeting ook overnieuw moet. Dat is nog iets om over na te denken. S blokkeerde. Ik zag het. Het was moeilijk om de oorspronkelijke gedachten los te laten. Het lukte vandaag niet om creatief te denken. Te veel onzekerheden, te veel indrukken.

Daarom spraken we af dat prioriteit nummer 1 deze week is het opstarten van de online lessen met de leerlingen. Het onderzoek komt wel.

De maatregelen gelden op dit moment tot 6 april. De biologen en wiskundigen in de groep hebben naar de curves in de grafieken gekeken. Het is zeer onwaarschijnlijk dat Covid-19 op 6 april het land uit is. Sterker nog, dan is de piek van het aantal mensen dat tegelijkertijd ziek is in geheel Nederland nog niet bereikt. Als de maatregelen effectief zijn, komt die piek later. We mogen dan niet met elkaar verslappen. We moeten door. Die maatregelen zijn ook na 6 april nog wel nodig. Genoeg tijd dus om nog even heel goed na te denken over het precieze vervolg van de onderzoeken. Vrijdag spreken we elkaar weer.