Langzaam beginnen we bij Doedactiek beter te begrijpen waardoor zoveel docenten moeite hebben met het matchen van tools en leeractiviteiten.

Voordat de scholen dicht gingen zagen we dat docenten en leerlingen in de klas vaak leeractiviteiten uitvoerden met tools die het samenwerken eerder belemmerden dan bevorderden.

In de online situatie zien we het omgekeerde. Docenten en leerlingen maken gebruik van tools die veel meer mogelijkheden bieden dan nodig is voor de uitvoering van leeractiviteiten.

Daar waar docenten een precieze match tussen leeractiviteit en tool weten te realiseren zien we innovaties. We zien eenvoudige slimmigheidjes, traditionele leeractiviteiten in een nieuw jasje,  maar ook geheel nieuwe lesvormen. Deze zijn we aan het verzamelen, zie de pagina met voorbeeldlessen.

Deze pagina is nog lang niet compleet. De komende tijd gaan we deze verder aanvullen. Wordt vervolgd!