Leerlingen 3 havo die de ruimte krijgen om zelf te experimenteren met chromatografie.

Het zal en heerlijke bende geweest zijn in het lokaal, maar Hans wordt daar niet warm of koud van.

Vervolgens gebeurt er via internet iets moois. Een hoogleraar ziet het bericht. Het idee ontstaat om de leerlingen te laten zien hoe nuttig chromatografie kan zijn bij het doen van onderzoek.

Een onderzoeker informeert Hans over mooie filmpjes die goed te gebruiken zijn als lesmateriaal.

Hier worden slagen gemaakt. Normaal duurt het jaren voordat uitkomsten uit wetenschappelijk onderzoek hun weg vinden naar een klaslokaal. We zitten met elkaar nog steeds in dat stramien. De methode begeleidt ons door het curriculum, al of niet digitaal. Maar hebben we die methodes nog wel nodig nu onderzoekers en docenten elkaar via de digitale snelweg zo makkelijk kunnen vinden? Leren aan de hand van ervaringen van experts is veel spannender. Dat kan ieder jaar anders uitpakken.

Er is wel een nadeel, leerlingen kunnen niet terugbladeren, ook niet vooruit trouwens.

Er is nog een nadeel: wat de expert inbrengt is lastig te toetsen.

Misschien hoeft dat helemaal niet. Van een mooie opdracht en een mooi gesprek met een expert onthouden leerlingen wellicht veel meer.

Online kan dat prima. Dit opent een wereld van mogelijkheden…..

 

Nieuwe samenwerking 3

 

 

Screenshot nieuwe samenwerking 1

 

 

Screenshot nieuwe samenwerking 2