In de loop van de afgelopen weken is er een patroon ontstaan om gedurende een dagdeel fysiek en online samenwerken effectief te combineren.

Dat patroon ziet er als volgt uit:

00:00 Welkom, plenair online via gezamenlijk Teams kanaal, opstart, terugblik op de vorige bijeenkomst met gelegenheid voor inhoudelijke vragen via de chat, oriëntatie op huidige projectfase, vooruitblik op de ochtend/middag. Iedereen, dus ook studenten die fysiek aanwezig zijn, volgt dit gedeelte online.

00:10 Uiteen in de werkgroepen, via het eigen kanaal in Teams, videoverbinding met degenen die online meedoen, standup onder leiding van teamleiders en Trello bijwerken

00:20 Aan het werk, ToDo’s verhuizen naar Busy, Check en ‘Done’. Docent loopt zowel fysiek als virtueel rond en moedigt studenten aan zelfstandig antwoorden te vinden op hun vragen

01:20 Korte pauze

01:30 Inhoudelijk vakdidactisch of beroepsvoorbereidend gedeelte, plenair online via gezamenlijk Teams kanaal, aanvullende activiteiten met variërende apps en tools

01:50 Vertaalslag van inhoudelijk gedeelte naar project, studenten werken Trello op basis hiervan bij

02:00 Lange pauze, studenten gaan allen offline en bij voorkeur even naar buiten

02:30 Standup en zo nodig een Retro om het groepsproces te monitoren

02:40 Aan het werk

03:15 Afsluitende standup, logboek bijwerken, afspraken binnen de werkgroep wie wat klaar heeft voor de volgende bijeenkomst

03:30 Inhoudelijk huiswerk, elkaar uitzwaaien en afsluiten videokanalen

Voor ons is dit een prettig ritme. Het inhoudelijke gedeelte halverwege het dagdeel breekt het zelfstandig werken in twee blokken van ongeveer een uur. Een uur zelfstandig werken past bij de natuurlijke spanningsboog van de studenten. Fysieke en online processen wisselen elkaar naadloos af. Deze fysiek-als-het-kan-en-online-als-het-moet realiteit vertoont overeenkomsten met wat sommigen mensen ‘Blended learning’ noemen. De studenten schakelen namelijk naadloos tussen offline en online leren en samenwerken.

In een nieuwe beleidsnotitie staat: “Goed uitgevoerd is Blended Learning een verrijking van fysiek onderwijs, maar geen volledige vervanging voor de fysieke bijeenkomsten.”  In hoeverre past deze pre-corona beschrijving bij bovenstaand patroon? Mag wat we momenteel online doen een verrijking heten? De verrijking is eigenlijk andersom. In bovenstaand patroon is online onderwijs de basis geworden. Het fysiek bij elkaar kúnnen zijn verrijkt dat proces. Dat is toch een beetje een ander perspectief.