Langzaamaan begint er meer helderheid in de roostering van komend jaar te komen. Maar tsjonge jonge wat wordt dat ingewikkeld. In het lokaal waar ik meestal les geef is ruimte voor ten hoogste 12 personen, inclusief docent. Naar verwachting zullen er 25 eerstejaaars zijn. Dat betekent dat de groep in drie groepen verdeeld moet wordne voor de fysieke lessen. Aan het begin van de lerarenopleiding is vooral de training op communicatievaardigheden belangrijk. Vooral de non-verbale communicatie kan niet online en zal fysiek in het lokaal plaatsvinden. Ik had al bedacht om de begeleiding van het atelier plenair online te doen en de fysieke communicatietraining daar doorheen te weven met ieder ingeroosterd moment een andere subgroep. Studenten die fysiek bij mij in het lokaal zitten maken dan het plenaire online moment fysiek mee. Dat is niet ideaal maar het zij zo. Zodra het planaire moment heeft plaatsgevonden kunnen de studenten die online zijn zelfstandig met elkaar aan de slag met de atelier opdracht. De studenten die fysiek aanwezig zijn krijgen communicatietraining en dat rouleert. Maar nu is de roostering aangepast waardoor het nog maar de vraag is of de plenaire momenten nog samenvallen met de studenten wiskunde die hetzelfde atelier doen.

De oorzaak van de veranderingen is dat de roostermakers, heel schattig, rekening houden met de reistijd van studenten, zodat fysieke en online momenten niet samenvallen. In deze noordelijke regio is de reistijd echter aanzienlijk. Anderhalf a twee uur reistijd komt regelmatig voor. De verandering levert een verhoging van het aantal roostermomenten op. En die verhoging van het aantal roostermomenten levert een verhoging van de aanwezigheid van de docent op.

Beste mensen, zijn we nu niet een beetje onnodig aan het doordraven?

Misschien kunnen we met elkaar bínnen de ruimte die we hebben naar slimme oplossingen zoeken?

Dat proces is gaande.