Tijdens de Doedactiek bijeenkomst gisteravond hebben we gekeken naar de inrichting van een nieuw filter. Dat filter biedt de mogelijkheid om aan te geven hoe de communicatie tijdens de beoogde lesactiviteit verloopt.

Tot dusver hebben we de volgende onderdelen voor het filter onderscheiden:

 • Kijken en luisteren
 • Individueel bestanden bewerken
 • Individueel vragen beantwoorden van docent, medeleerlingen of methode
 • Individueel vragen stellen aan docent of medeleerlingen
 • Een klassikaal gestelde vraag beantwoorden en synchroon de antwoorden van klasgenoten zien
 • Een klassikaal gestelde vraag beantwoorden, synchroon de antwoorden van klasgenoten zien en reageren op deze antwoorden
 • In een kleine groep (3-6 personen) synchroon bestanden bewerken
 • Bestanden van andere groepen bekijken en erop reageren
 • Bestanden van andere groepen bewerken
 • Vragen aan externe experts stellen
 • Werk aan experts tonen
 • Antwoorden van externe experts delen met klasgenoten

Binnen team Doedactiek blijken we redelijk vlot tot overeenstemming te kunnen komen welk onderdeel van dit filter bij welke tool past. Het koppelen vergt echter tijd. Daarom zijn momenteel nog niet alle tools gekoppeld. Oftewel, werk in uitvoering aan dit nieuwe filter ‘interactieve kwaliteit’.