Derdejaars studenten lopen stage en verdiepen zich in manieren waarop ze leerlingen met individuele leerbehoeften kunnen ondersteunen. Op hun stageschool hebben de studenten hun leerlingen allemaal in de klas. Vanwege de maatregelen mogen de studenten echter niet naar de opleiding komen. De begeleiding vindt daardoor online plaats. Voorheen groepeerden we studenten random en zo heterogeen mogelijk, dus studenten van alle verschillende vakken door elkaar. Dit jaar hebben we ervoor gekozen de studenten te groeperen naar de scholen waar ze stage lopen. Op die scholen komen ze elkaar immers fysiek tegen en kunnen ze, als ze dat willen, in levende lijve samenwerken aan de verdieping. Het is een experiment. We hebben hier nog geen ervaring mee. Maar eh, waarom hebben we er eigenlijk nooit eerder aan gedacht om de studenten per stageschool te groeperen? En eh, waarom moet de begeleiding dan per se op de lesvrije dag, dat zou ook anders kunnen. Kortom, deze tijd dwingt ons onze handel en wandel te herzien. Die herziening levert nieuwe manieren van doen op. We gaan zien wat dat oplevert.