Vandaag de laatste twee webinars van een serie van 8 binnen twee weken.

In de webinars hebben we het gehad over het matchen van leeractiviteiten en tools. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar in de praktijk blijkt dat er behoorlijke verschillen kunnen zitten tussen wat een docent beoogt en met behulp van digitale tools tot stand brengt. Er is veel meer mogelijk dan menigeen zich realiseert. Doedactiek is mede hierom tot stand gebracht.

Er zijn modellen besproken: TPACK en SAMR. Dit zijn eenvoudige modellen die inzichtgevend werken.

Gaandeweg hebben we heel wat tools gebruikt. Allemaal tools die binnen de organisatie worden beheerd.

We hebben het ook gehad over het tot stand brengen van interactie in online onderwijs. De rubric van Roblyer en Ekhaml uit 2000 hebben we nog eens helemaal uitgeplozen. Een oud dingetje, maar oh zo actueel. Een belangrijk onderdeel in deze rubric is het aandacht besteden aan de sociale band tussen leerlingen/studenten onderling en met de docent. Rebecca Glazier heeft hier in 2016 interessant onderzoek naar gedaan. Met drie eenvoudige handelingen gericht op het verstevigen van de sociale band zag zij al een effect op studiesucces. We hebben haar denkrichting voortgezet. In een uur tijd hebben we een volledige DBE cyclus doorlopen en met elkaar een boekje gemaakt met ideeën hoe we als docenten de sociale band met studenten en leerlingen kunnen verstevigen. Nieuwsgierig? Kijk hier!