Bij het onderzoek naar interactieve kwaliteit ontstaan interessante inzichten. Het onderzoek begon met de verkenning in hoeverre beschikbare tools en apps bijdragen aan het verhogen van interactie tijdens leerprocessen. Uit die verkenning bleek een minderheid aan tools en apps die meer interactie kunen faciliteren dan een docent met leerlingen in de klas bewerkstelligt. Echter, wanneer docenten die tools en apps inzetten, dan maken ze weinig gebruik van de mogelijkheden. De komende maanden gaan we een interventie doen bij enkele groepen docenten. We gaan hen volgen hoe ze omgaan met het matchen van tools en beoogde leeractiviteiten.