Een docent met al enige jaren ervaring maar nog zonder bevoegdheid is bezig met het afstudeeronderzoek om de opleiding af te ronden.

Hij heeft bedacht om te gaan experimenteren met verschillende interactieve kwaliteiten tijdens zijn online lessen in het MBO en is gisteren begonnen met de laagste interactieve kwaliteit: een presentatie.

Na afloop van de les hebben de MBO-studenten een vragenlijst ingevuld. De resultaten waren boven verwachting positief. De docent vertrouwde het niet helemaal en heeft vandaag de studenten tijdens de fysieke les gevraagd hoe ze waren omgegaan met de vragenlijst. Daaruit bleek dat het merendeel van de studenten sociaal wenselijke antwoorden had ingevuld. In werkelijkheid was er een student die om 11:30 uur even had ingelogd en zich vervolgens had omgedraaid in bed om verder te slapen. Een andere student vertelde dat ze na twee minuten een appje kreeg en daarna niet meer naar de rest van de les heeft gekeken of geluisterd. Beiden hadden op de vragenlijst ingevuld dat ze de stof interessant vonden en de hele les geboeid hadden geluisterd.

De docent heeft besloten om voor de dataverzameling van zijn onderzoek voortaan maar geen vragenlijsten meer af te nemen. Een kort gesprekje met de studenten levert veel meer en eerlijkere antwoorden op.

Volgende week gaat hij met dezelfde klas een les uitvoeren met de één na laagste interactieve kwaliteit: een les waarbij de studenten vragen krijgen die ze online kunnen beantwoorden en gelegenheid krijgen om online vragen te stellen.

We zullen horen wat de studenten daarvan vinden.