Het OMT heeft het plan geopperd om de kerstvakantie met een week te verlengen. Oeff. Dat is helemaal niet handig. Eind januari begint de tweede helft van het schooljaar. Er staan toetsen gepland en er zijn deadlines te halen voor leerlingen en studenten. Een week langer vakantie? Er zullen weinig docenten dan echt ‘vrij’ zijn. De mailbox gaat exploderen. We geven liever les. Dat is rustiger en gestructureerder en vergt uiteindelijk minder tijd. Als het niet anders kan, verzorgen we gewoon weer met z’n allen een weekje online onderwijs. Dat kunnen we!