Steeds meer docenten melden dat ze vanuit huis lesgeven. Op school let een onderwijsassistent of een andere docent op de klas. De docent geeft op afstand les. Vooral voor docenten die tot een risicogroep behoren is dit een fijne oplossing. Het is op school nu eenmaal niet goed mogelijk om afstand te bewaren. Op scholen zijn besmettingen moeilijk te voorkomen.

Het lijkt erop dat de verlegenheid op scholen voor dergelijke oplossingen wat aan het afnemen is. Steeds meer scholen denken mee. Het is fijn dat er afgelopen dinsdag geen extra beperkende maatregelen zijn afgekondigd voor scholen. Laten we hopen dat de huidige maatregelen voldoende zijn om de verspreiding beter in de hand te houden. Iedereen houdt echter rekening met strengere maatregelen. Docenten bereiden zich voor.