Docent in spé A gaat onderzoeken hoe leerlingen lessen zonder en lessen met de inzet van ICT beleven. Ze gaat de leerlingen bevragen, ze gaat hun gedrag observeren en ze gaat ook haar eigen gedrag laten observeren. In haar beleving doen leerlingen beter mee en houdt ze er zelf beter zicht op wanneer alle leerlingen hun antwoorden insturen via nearpod of lessonup. Wanneer leerlingen geen gebruik maken van die tools is het lastiger om een indruk te krijgen hoe goed het de leerlingen lukt om de opgaven te maken. Ook kan ze dan niet terugkomen op individuele antwoorden van de leerlingen.

Haar leerlingen hebben een laptop. Dat blijkt echter met wiskunde niet altijd handig te zijn. Ze laat leerlingen regelmatig een som uitwerken met pen en papier. Leerlingen mogen dan hun smartphone pakken, een foto’tje maken van de uitwerking en dat insturen. Gisteren heeft ze een les gegeven over grafieken en assenstelsels. Ze had spaghetti meegenomen en de leerlingen moesten twee spaghetti’s in een hoek van precies 90 graden leggen, een foto ervan maken en insturen.

Uit het verhaal van A maakt docent in spé R op dat de inzet van verschillende apparaten didactisch andere effecten hebben op de les. Wat een mooie waarneming! Zij gaat dat nader onderzoeken.

Wordt vervolgd.