Het Innovationlab van NHLStenden is echt met iets heel moois bezig. Al tien jaar geleden zijn experimenten gestart met online intervisie. Dat liep geen storm en was technisch een beetje stroperig. Inmiddels is er een subsidie binnengehaald om online intervisei beter te stroomlijnen. Vandaag kregen we een voorproefje. En dat smaakte goed! Medio februari zal het systeem beschikbaar zijn voor studenten, maar ook voor docenten die tegen een probleem aanlopen in de praktijk waarover ze met collega’s van gedachten willen wisselen. Soms is dat niet prettig om te doen met directe collega’s. Soms is het heel fijn om te merken dat collega’s op andere scholen tegen hetzelfde aanlopen. En die andere scholen beperken zich niet tot Nederland. Docenten over de hele wereld kunnen deelnemen aan deze online intervisie. Hoe mooi is dat!