De eerste resultaten uit het onderzoek:

Eerste analyse van de resultaten uit de vragenlijst van het door Doedactiek opgezette onderzoek naar de interactieve kwaliteit van online onderwijs, laat zien dat docenten, zowel in vo als in hbo, in overgrote meerderheid tools gebuikt met meer interactieve mogelijkheden dan waarvoor de docenten de tools inzetten. Er blijven daardoor technische mogelijkheden die de docenten tot hun beschikking hebben onderbenut.

Deze kwantitatieve data lijken in lijn te zijn met de beschrijving van docent C van gisteren. Hij ontdekte tijdens het gesprek gisteren dat hij met de tools die hij met de inmiddels voor hem vertrouwde digitale tools meer interactie in zijn online onderwijs tot stand zou kunnen brengen dan hij thans doet. De analyse van vandaag laat zien dat dit voor 80% van de respondenten tot dusver geldt.

Wat verder opvalt is dat het palet aan tools dat vo-docenten gebruiken veel gevarieerder is dan dat van hbo-docenten. Mogelijk hangt dat samen met de werkvormen. Hbo-docenten begeleiden voornamelijk online groepswerk, terwijl bij vo-docenten vraag en antwoord systemen vaker voorkomen. Meer vo-docenten maken gebruik van social media om met hun leerlingen te communiceren.