Het bestaat dus wél. Een systeem dat onderwijskundige wensen en fysieke ruimtes op elkaar afstemt. De benodigde gegevens zijn op scholen aanwezig, maar zonder onderling verband. Het samnebrengen van die gegevens maakt inzichtelijk welke beslissingen nodig zijn. En die beslissingen zijn vaak helemaal niet organisatorisch van aard, maar onderwijskundig. De huidige roosterperikelen lijken nu nog grotere waanzin dan eergisteren. Hieruit blijkt maar weer dat er in de voorbereidingen op de gedeeltelijke opening van de gebouwen september in het hoger- en middelbaar beroepsonderijs onderwijskundig leiderschap harder nodig is dan organisatorisch leiderschap. Veel leidinggevenden vinden dat lastig. Het lesgeven behoort nu eenmaal tot het domein van de docent. Volgens een vroegere leidinggevenden zijn dat ‘autonome processen’. Een eufemisme die de verelgenheid bij veel leidinggevenden op dit vlak treffend beschrijft. Beste leidinggevenden, we hebben jullie nu heel hard nodig! Niet om de cijfertjes kloppend te krijgen, maar om samen een visie op online onderwijs te vormen. Willen jullie leidinggeven aan dat proces? Alstjeblieft?