De komende weken zijn er stremmingen op het spoor. Sommige studenten hebben hierdoor een reistijd van meer dan twee uur. Het aantal studenten dat online deelneemt aan de lessen zal daardoor gaan toenemen.

Het volgende bericht komt binnen op de app: “Ik hoorde dat twee weken lang de trein richting Leeuwarden lam licht, En bijvoorbeeld mijn reistijd is verdubbeld en naar school gaan niet echt praktisch is. Nu is de vraag hoe gaan we dat doen met de presentaties, weet u hoe we dat gaan aan pakken?”

Antwoord: “Gezien alle onpraktische werkelijkheden die we tot dusver met elkaar doorstaan hebben verwacht ik dat we hiervoor ook een oplossing vinden.”

Tijdens de les herhaalde deze student de vraag: “mevrouw, hoe moet ik dat dan doen als ik moet presenteren?”

Antwoord: “Als je niet fysiek aanwezig kunt zijn op het moment dat jij aan de beurt bent om te presenteren, dan verzorg je je presentatie online”.

Het was even stil.

Een andere student reageerde: “Dat kan toch prima, onze docenten doen niet anders. Het is een onderdeel van lesgeven in deze tijd.”