We werken voortdurend aan het onderhouden en uitbreiden van Doedactiek.

Al enige tijd geleden viel het ons op dat het filter ‘beheersingsniveau’ gebaseerd op de taxonomie van Bloom, niet overal klopte. Vanavond hebben we dat hersteld. Het filter klopt nu weer op alle tools. Dat maakt het zoeken naar geschikte tools makkelijker.

Het filter beheersingsniveau alleen is echter onvoldoende om tot een juiste selectie te komen. In combinatie met de filters ‘vakgebied’ en ‘lesfase’ lukt het wel om de selectie terug te brengen. We adviseren door te gaan met filteren tot er ongeveer 6 tools overblijven. Die 6 tools zijn de moeite waard om nader te bekijken en op basis van de beschrijvingen in Doedactiek een keus te maken, passend bij het beoogde leerdoel en de beoogde leeractiviteiten van leerlingen.

Over leeractiviteiten gesproken, er komt nog een nieuw filter aan. Daarmee is het mogelijk om tools te filteren waarvan de mate van interactie overeenkomt met die van de leeractiviteit. Het filter staat klaar, alleen moeten we nu de ruim 120 beschikbare tools hieraan koppelen. Best een klus!

Dat doen we met liefde. Met liefde voor het onderwijs. Om al onze leerlingen rijke leeromgevingen te bieden. Zodat ze allemaal tot hun recht komen.