Het gaat goed met het bestrijden van de verspreiding van Covid-19. Resultaten uit onderzoek laat zien dat virus zich onder jongeren tot en met 18 jaar nauwelijks verspreidt. Dat is mooi nieuws. Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen daardoor aan het begin van het nieuwe schooljaar volledig open. Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 m afstnad te houden. Zij moeten echter wel 1,5 m afstand houden tot de docent.

Het is voor de meeste leerlingen fijn om straks op school weer lekker met elkaar te kunnen puberen. Er is echter een groep leerlingen die dat mogelijk met enige vrees tegemoet ziet. In de fysieke klas verdwijnen ze, die rustige leerlingen die ‘gewoon’ hun werk doen en geen afleiding veroorzaken, weer uit zicht. Juist zij kunnen enorme sprongen maken in hun ontwikkeling wanneer zij van de docent de juiste feedback ontvangen. In de klas komt het daar vaak niet van omdat de docent bezig is de afleidingen te beperken. Het is nu tijd om na te denken hoe docenten deze groep leerlingen met behulp van de digitale mogelijkheden waarmee de afgelopen maanden praktijkervaring is opgedaan blijvend kunnen ondersteunen.