Hoe ervaren lerarenopleiders het online onderwijs?

Als positief ervaren de lerarenopleiders dat het online onderwijs efficiënt verloopt. Studenten zitten vaak al klaar en doen goed mee via de poll of chat.

Uit reacties van studenten maken ze op dat studenten de inspanningen waarderen. Ook valt op dat studenten het prettig vinden dat er regelmatig online synchrone lesmomenten plaatsvinden. Veel studenten waarderen de mogelijkheid om opnamen terug te kunnen kijken.

De grootste uitdaging blijft het opvangen van het gemis aan visuele non-verbale communicatie. Sommige lerarenopleiders merken op dat er uit de intonatie van mondelinge vragen en opmerkingen van studenten ook op te maken valt hoe het met ze gaat: ‘Je hoort soms aan de stem van iemand in hoeverre iets duidelijk is’. Dit impliceert mogelijk een verschuiving van het visuele naar het auditieve om toch die oh zo belangrijke non-verbale signalen op te vangen.

Uit de reacties maken de lerarenopleiders op dat studenten regelmatig verdwalen in de digitale systemen, het overzicht kwijtraken, het moeilijk vinden om de discipline op te brengen om weer te gaan studeren en vooral het fysieke contact met elkaar, de ‘gezelligheid’, missen.

 

Voor komend jaar staat bovenaan de lijst met uitdagingen hoe in deze nieuwe situatie aan te sluiten bij de huidige bekwaamheidseisen. Dat wringt. Om te voldoen aan de bewkaaheidseisen zijn authentieke lessituaties nodig. Bij de formulering van de bekwaamheidseisen is uitgegaan van ‘klassen’ met leerlingen binnen vier muren. Het is zeer de vraag of dat volgend schooljaar de realiteit gaat zijn. De vervolgvraag is of het OK is om niet aan de bekwaamheidseisen te voldoen, of om de bekwaamheidseisen te herformuleren.