We zitten met Team Doedactiek via video bij elkaar. We zijn wel eens vrolijker begonnen aan een Doedactiek avond. De nieuwe maatregelen vallen ons duidelijk zwaar.

E., een digitaal zeer ervaren docent, licht toe dat haar school ervoor heeft gekozen het 50 minuten rooster online te handhaven. Ze heeft vandaag 5 online lessen achter elkaar verzorgd. Er is nauwelijks tijd tussen de lessen, terwijl iedere klas gebruik maakt van andere tools en opdrachten. Eigenlijk heeft ze tussen de lessen in even tijd nodig om de boel klaar te zetten, maar die tijd is er nu niet in het rooster. Ze regelt dat nu zelf. Ze laat de leerlingen van de vorige les ietsje eerder ‘los’, zodat ze de volgende les goed voorbereid kan starten. Verder wil ze de leerlingen graag zien, maar als ze zowel Teams als LessonUp open heeft, dan kan ze de leerlingen niet allemaal meer zien op het scherm van haar laptop. Leerlingen hebben dat meteen in de gaten en zetten dan hun camera uit. T. draait haar laptop en laat haar opstelling zien: twee beeldschermen, een laptop en een tablet. Op die manier kan ze de leerlingen op één beeldscherm blijven zien terwijl ze op de andere beeldschermen applicaties deelt. E. gaat dat ook inrichten, want zoals het vandaag ging was niks.

M. is tevreden. Vanwege gezondheidsrisico’s verzorgt zij al haar lessen al sinds oktober vanuit huis. Ze heeft alles digitaal klaargemaakt en haar hele jaarprogramma aangepast aan de online situatie. Ze ging aanzienlijk rustiger de kerstvakantie in dan haar collega’s op school. Voor haar is er nu geen extra werk.

T. heeft een aangepast 30 minuten rooster. Dat is online goed te doen, maar het normale programma is niet haalbaar. Terplekke schrapt ze een aantal opdrachten voor de komende tijd.

Intweractieve kwaliteiten

Tegen deze achtergrond werken we verder aan het filter ‘interactieve kwaliteit’. Hiermee is het binnen Doedactiek mogelijk om te filteren op de manier waarop leerlingen werken. Werken ze individueel, of werken ze in groepen? Kunnen ze op elkaars werk reageren? Het filter bestaat uit 12 verschillende beschrijvingen die in vijf verschillende groepen vallen: éénrichtingsverkeer, tweerichtingsverkeer, groepswerk, leergemeenschap en leergemeenschap met externe experts, zie plaatje.

Om online lessen voor leerlingen interessant te houden kan het zinvol zijn om te variëren met tools, maar ook met de manier waarop leerlingen werken. Het is voor docenten echter best veel werk om tools te vinden die technisch doen wat didactisch wenselijk is. Met dit nieuwe filter hebben we dat werk alvast gedaan, althans, voor 50 van de 130 tools en apps in Doedactiek.

Tijdens onze volgende bijeenkomst zullen we de overgebleven tools en apps koppelen. De huidige 50 geven een goed beeld van de werking van het filter:

  • Ga op de pagina Producten – Doedactiek naar de filters ‘zoek lessen en hulpmiddelen’.
  • Scroll iets naar beneden naar het filter ‘interactieve kwaliteit’.
  • Kies hoe je je leerlingen wilt laten werken.
  • Bekijk de tools die verschijnen
  • Kies degene die het best aansluit bij je wensen.

Alle tools die we in Doedactiek verzamelen zijn geheel of gedeeltelijk gratis te gebruiken. We gebruiken de tools regelmatig in onze eigen lespraktijken en letten erop dat de tools de privacy van leerlingen respecteren.

We zoeken hier en daar nog naar de juiste beschrijvingen van de filters. Suggesties zijn van harte welkom!