Over een week gaan ongeveer 50 eerstejaars studenten van de lerarenopleidingen biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde examentrainingen verzorgen aan ongeveer 120 leerlingen 4 vmbo BB, BK en GT. Vanwege de maatregelen gaan deze examentrainingen online plaatsvinden.

De examentrainingen duren elk een half uur. In dat halve uur vindt het inhoudelijke gedeelte plaats, de echte ‘les’, inclusief de wisseling naar de volgende examentraining. De studenten concentreren zich in tweetallen op de ‘les’. Leerlingen nemen in viertallen deel aan de les. Voor biologie, natuurkunde en scheikunde bestaan die lessen uit praktika.

De lerarenopleiders en de docenten op de betreffende school hebben de verantwoordelijkheid voor de organisatie om de lessen heen en het zorgen voor een soepel verloop van de wisselmomenten. Om te voorkomen dat er van ieder half uurtje kostbare tijd verloren gaat met het vinden van het juiste digitale kanaal, zorgt de school ervoor dat er per examentraining een laptop beschikbaar is. De studenten blijven ingelogd op diezelfde laptop. De leerlingen wisselen ieder half uur fysiek van plaats. Ze hoeven bij de volgende laptop niet meer in te loggen, die staat al klaar. Bij individuele online activiteiten mogen leerlingen hun mobieltje gebruiken.

Het is een mooie gedachte om het zo te organiseren. Er zit alleen één nadeel aan. Als er meerdere leerlingen om één laptop zitten, dan moet het geluid aan staan, anders horen de leerlingen de studenten niet. In hetzelfde lokaal zitten nog twee groepjes, die ook allemaal het geluid aan hebben. Ze zullen daarnaast allemaal regelmatig de microfoon aanzetten om elkaar mondeling vragen te kunnen stellen en te beantwoorden.

We weten dat bij online onderwijs het geluid belangrijker is dan het beeld. Zonder geluid valt alles letterlijk stil. Het probleem met de bedachte opstelling is echter dat er in de zelfde ruimte geluid zal zijn van verschillende groepen. Microfoons van laptops hebben de neiging om al het geluid te versterken. Zij kunnen niet selectief luisteren zoals het menselijk oor dat kan.

Het zou al heel veel schelen als de leerlingen oortjes in kunnen hebben. Daarmee vermindert de achtergrond ruis flink. Om vier leerlingen met hun oortjes (met draadjes!!!!) aan één laptop te koppelen zijn splitters met versterking nodig. Die gaan we regelen. En testen.