Het is voor velen een opluchting dat de basisscholen weer open zijn. Het is een vertrouwd beeld, rond 8:15 uur van ouders en kinderen met fietsen of kinderwagens op weg naar school. Buurvrouw is ook blij. Nu kunnen de kinderen thuis weer echt thuis zijn.

De eerste ervaringen op de middelbare scholen druppelen nu ook binnen. Het is fijn om alle leerlingen in levende lijve weer te zien, hoewel het in het schoolgebouw echt nog een beetje behelpen is. In het ene lokaal lukt het beter om leerlingen daadwerkelijk 1,5 m afstand te laten houden dan in het andere. Die 1,5 m afstand tussen leerlingen in een lokaal mist overigens wel de knusheid van een gewoon lokaal met 25 – 33 leerlingen.

Wat ook opvalt is dat er leerlingen echt baat hebben gehad bij deze periode. Zij laten nu onverwacht mooi werk zien. Het is de afgelopen periode beter gelukt om vooral de rustigere leerlingen de aandacht te geven die ze altijd al verdienden maar waar docenten in de hectiek van de klas niet aan toekwamen. Sommige leerlingen zijn echt van opgebloeid van de mogelijkheid om langere tijd met één opdracht bezig te zijn, zonder ordeverstoringen, zonder afleiding.

Voor het mbo, hbo en universiteiten blijft het onderwijs dit studiejaar nog op afstand. Het blijkt bijzonder lastig om een helder beeld te vormen hoe het onderwijs er in september uit gaat zien. Er zijn eenvoudigweg iets te veel onbekende variabelen. Toch moeten er nu planningen worden gemaakt en beslissingen worden genomen met onzekerheid als helderste constante.