Wat ons NU het meeste bezighoudt

We volgen op onze site medewerkers, in of vlak naast het onderwijs. Allemaal op hun eigen terrein druk doende om een en ander goed te laten verlopen. Deze serie wordt verzorgd door Jan Kater, nu gepensioneerd, voorheen coördinator leermiddelenbeleid, onderwijs en innovatie op Het Stedelijk Lyceum in Enschede. Vanaf 2014 tot aan zijn pensionering ook voorzitter van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De gesprekken vinden plaats door middel van telefonische interviews of videocontact.

 

Andrea Zwan (60) is loopbaanbegeleider, leercoach en leerpleincoördinator voor de vierde klas Mavo op Innova in Enschede. Op Innova zitten zo’n 280 leerlingen die allemaal ooit kozen voor deze vernieuwende locatie. Toch is het een traditioneel element dat Andrea NU het meeste bezighoudt:

“Het eindexamen, zonder enige twijfel.” Dat is in zekere zin opvallend, voor een school waar het team zich enthousiast bezighoudt met onderwijsvernieuwing …. Andrea legt uit:

“Vorig schooljaar was natuurlijk door corona een jaar waar het diploma uit het PTA voortkwam, zonder ‘echt’ eindexamen. Aan de ene kant is dat mooi. Maar toch zegt 80% van de leerlingengroep die dat overkwam dat ze liever eindexamen hadden gedaan.” Andrea kan het weten: als loopbaanbegeleider heeft ze veel contact met oud-leerlingen, bovendien komen er veel graag nog even terug als ze al van school af zijn.

“Het is gek, maar het lijkt wel of die oud-leerlingen het spannende van een eindexamen hebben gemist.” (Overigens slaagde 100% van deze Innova-leerlingen.-JK)

 

Maar ook hun start in het MBO verliep surrealistisch. Andrea: “De meeste gaan van ons naar het Twentse ROC, een aantal -voor dier en groen- naar het Zonecollege en dan nog een paar creatievelingen naar het CIBAP in Zwolle. Van die laatste weet ik niet zo goed hoe het precies gegaan is, maar bij de twee andere MBO-opleidingen is het schooljaar natuurlijk ook niet ‘normaal’ begonnen.”

 

Van de tweede piek hebben Andrea en haar collega’s op Innova nog niet al te veel te duchten gehad.

“We zijn niet zo’n grote locatie. We vangen ook veel voor elkaar op. Het grootste probleem is de tijd geweest aan het begin van de herfst waarin je met een kuchje natuurlijk getest moest worden en dat toen lang duurde.” In totaal heeft Innova het tot nu toe gered met vijfeneenhalf uur lesuitval. Verder lijken de leerlingen zich tot nu toe buiten school aan de veilige kant van de samenleving te bewegen. 

“Leerjaar 4 heeft 68 leerlingen. Daarvan zijn er nu vier thuis. Maar er zijn al heel veel weken geweest dat we er maar een misten. Nee, wat dat betreft valt het mee om iedereen ‘aan boord’ te houden.”

 

Op dinsdagmiddag hebben de klassen een t/m drie online-lessen. “Ik vind dat we het goed geregeld hebben. Het inzetten van ICT was voor ons al heel gewoon. De school heeft goede ICT-voorzieningen en had al veel ervaring met clouddiensten -waaronder Classroom- een digitale agenda en veel eigen ‘devices’ bij de leerlingen. Met die dinsdagmiddag schiepen wij ruimte voor de leercoaches, in ons systeem een heel belangrijk onderdeel.”

 

Andrea gaat ervan uit dat er dit schooljaar wel een ‘echt’ eindexamen zal zijn, waarmee we terug zijn bij het begin van ons gesprek. 

“Ik hoop ook dat er geen verlengde kerstvakantie komt. Dat zou opnieuw veel onrust veroorzaken, bij onze leerlingen maar ook bij collega’s die dan een hoop onderwijstijd kwijt raken.” Waarmee Andrea zich zonder het zich op dat moment te realiseren aansluit bij de opvatting van de VO-raad.

 

Andrea, bedankt.

Andrea