De kop is er af voor een volledig online college serie. Een kleine 200 studenten is verdeeld in 8 groepen studenten die in dezelfde regio stage lopen. Online maakten ze vanmiddag kennis met elkaar. Maandag begint de stage. Op de stageschool ontmoeten ze elkaar onderling. Zo kunnen ze elkaar een beetje steunen.

Er zijn ook enkele studenten die elders in het land stage lopen. Voor het eerst vormt deze groep studenten geen uitzondering meer. Ze kunnen gewoon meedoen met het online gebeuren.