Vanuit SURF is er een webinar over de 1,5 m campus. Er nemen zo’n 160 mensen deel van verschillende universiteiten en hogescholen. De grootste gemene deler is dat iedereen tegen dezelfde problemen aan loopt en het wiel zelf aan het uitvinden is. Het gaat over looproutes in de gebouwen, het inrichten van studieplekken die aan de maatregelen voldoen en het voorzien van lokalen met een videoverbinding. Het gaat over het al of niet ontsmetten van boeken die bij de bibliotheek zijn teruggebracht. Gelukkig zijn ze bij de Uva zo nuchter om zich daar niet mee bezig te houden. Ze houden de boeken enkele dagen achter en gaan dan pas weer de schappen in.

Het meest interessante vind ik de ‘Learning Spaces’ die in Twente worden ontwikkeld, waarbij de collega’s eerst goed kijken wat er aan ruimtes nodig is voor het beoogde leerproces en of dat virtuele of fysieke ruimtes moeten zijn. Dat is het gesprek dat ik graag zou willen voeren, ook op NHL Stenden. Pepijn brengt in dat hij een dashboard heeft ontwikkeld dat de balans in beeld brengt tussen fysieke en virtuele ruimtes en de wisselwerking daartussen. Het is interessant om te weten dat er een instrument voorhanden is.

Dit staat in schril contrast met de opdracht die ik als docent heb om voor maandag te bepalen van welke ruimtes ik inhet nieuwe schooljaar gebruik wil maken. Ik ervaar dat als een onmogelijke opdracht op dit moment. Ik zou heel graag eerst op een rijtje hebben hoe de modules waarvoor ik verantwoordelijk ben er inhoudelijk uit gaan zien en aan de hand daarvan besluiten wat ik aan fysieke ruimtes nodig heb. Dat kan dus niet. Ik moet andersom werken. Ik merk dat ik me daartegen verzet en daardoor ook een beetje blokkeer.