Ondanks al het gedoe is het ze gelukt. Drie toekomstige leraren in het laatste jaar van hun opleiding zijn met de sluiting van de scholen gewoon doorgegaan met het verzamelen van gegevens voor hun afstudeeronderzoek. De resultaten zijn bij niemand niet zoals verwacht. Dat is juist interessant.

Mz heeft op verschillende manieren met leerlingen teruggeblikt op de inhoud van de vorige les. Daarbij heeft hij verschillende tools gebruikt, eenvoudige gratis tools en duurdere betaalde apps. Uit de resultaten blijkt geen enkel verschil. Dat is wat teleurstellend voor Mz zelf omdat hij hier zoveel tijd in heeft gestoken. Maar eigenlijk is het een heel mooi resultaat. Of een tool betaald is of gratis maakte voor het terugblikken op het geleerde niets uit. Misschien dat een andere aanpak tot meer zichtbare verschillen had geleid, maar dat is een volgend onderzoek.

Tot haar eigen verrassing zijn twee moeilijk bereikbare leerlingen van Sf afgelopen week wel ineens in de online les verschenen. Ze werkten niet harder dan ze al niet deden in de klas. Zo jammer. Ze kunnen het wel. Als ze zich even inzetten, lukt het prima. Maar er gaan andere dingen in die hoofden om. School staat niet op de eerste plaats. Des te mooier dat ze nu wel aanwezig waren! Geduld. Kleine stapjes vooruit. Zelfs kleine stapjes zijn de moeite van het beschrijven waard. Komt goed met dit onderzoek.

Md neemt een weekje extra. De deadline is eigenlijk komende maandag. Maar dan kan ze pas de tweede ronde van de enquête afnemen. Ze wilde het effect van differentiëren onderzoeken op de motivatie van leerlingen. Ruim een week na de eerste meting sloten de scholen. Volgende week doet ze de tweede meting, na een maand online onderwijs. Hiermee kan ze nagaan of er een verschil in motivatie waarneembaar is bij leerlingen voor- en na de sluiting van de scholen. We zijn alle vier heel benieuwd!