Na de euforie van de oprichting van de Stichting Doedactiek gisteren, is het vandaag weer gewoon aan het werk: het analyseren van de antwoorden op de vragenlijsten van het onderzoek

Deze eerste analyses lieten het volgende zien:

  • de respondenten tot dusver gebruikten per persoon gemiddeld 9 verschillende apps en tools bij de uitvoering van hun online onderwijs
  • het aantal verschillende apps en tools per docent verschilde sterk, tussen 1 en 23
  • de meest voorkomende online leeractiviteit was ‘vragen stellen en vragen beantwoorden’
  • voor het stellen en beantwoorden van vragen zetten docenten tussen 2 en 17 verschillende digitale tools en apps in
  • HBO- en MBO-docenten noemden vaker dat ze online groepswerk uitvoerden dan VO-docenten
  • zowel HBO-, MBO- als VO-docenten maakten gebruik van digitale tools die meer mogelijkheden tot onderlinge interactie boden dan waarvoor ze werden ingezet. De indruk die hieruit is ontstaan is dat de didactische mogelijkheden van veel digitale tools onderbenut bleven

De antwoorden uit de vragenlijsten herbergen nog veel meer moois om met elkaar op te reflecteren. Wordt vervolgd!