We volgen op onze site onderwijsmedewerkers, die allemaal druk doende zijn om het onderwijs goed te laten verlopen. En vooral ook: goed aan de gang te houden. Deze rubriek wordt verzorgd door Jan Kater, nu gepensioneerd, voorheen coördinator leermiddelenbeleid, onderwijs en innovatie op Het Stedelijk Lyceum in Enschede. Door middel van telefonische interviews of videocontact.

Deze (eerste) keer leg ik de vraag voor aan Dibbe Steinebach. Dibbe is directeur van de Internationale Schakelklassen (ISK) Enschede, een van de locaties van Het Stedelijk Lyceum. Dibbe: “We zijn een school voor nieuwkomers in Nederland, afkomstig uit brandhaarden of uit gezinnen van Europese arbeidsmigranten. Allemaal in afwachting van een verblijfsvergunning.” Op dit moment telt de ISK zo’n 170 leerlingen. Een getal dat in de loop van een schooljaar normaliter oploopt naar 240-250 of zelfs nog meer. Vooral In de periode voor de zomervakantie worden veel leerlingen ‘geschakeld’ naar het regulier onderwijs. Een en ander leidt tot de voor ISK’s bekende ‘zaagtandformatie’. 

Dibbe reageert gedecideerd op de vraag wat hem en zijn collega-medewerkers het meeste bezighoudt:

“Corona …. maar wel anders dan de eerste ronde, in maart, april.” Hij legt uit dat ze intussen heel veel gedaan hebben aan digitale vaardigheden. Prijst ook de inzet van zijn medewerkers op dit punt. Er wordt veel gewerkt met en vanuit Google Classroom.

“Toen, in het begin, moet ik toegeven, was het nog veel houtje-touwtje. Met grote verschillen in hoe collega’s het aanpakten. Er zit nu veel meer lijn in.”

Bijzonder noemt hij de aanpak met collega’s die in afwachting van testen heel vaak met lichte of helemaal geen ziekteverschijnselen thuis zitten.

“Iedereen heeft voor die situatie lessen klaar staan. Onze leerlingen komen gewoon op school, worden opgevangen in de klas en krijgen vervolgens les op afstand, met de leerkracht thuis.” Op deze school kan dat omdat ze voor de opvang die hiervoor nodig is enerzijds veel vrijwillige ondersteuning krijgen en anderzijds, zo stelt deze schoolleider: “Orde hier eigenlijk geen item is.”

Dibbe, bedankt voor dit inkijkje.

Dibbe Steinebach

Dibbe Steinebach