De afstudeerders hebben nagedacht over hun onderzoek. Na een korte brainstorm zag ook S. een manier om het tot nu toe gedane werk te combineren met de huidige situatie. Dat geeft rust. Eerst weekend en dan weer aan de slag.

De langstudeerder die daarna een online afspraak had vertelde enthousiast hoe hij zijn onderwijs nu vormgeeft. De eerste online lessen zijn goed gegaan. De leerlingen waren allemaal aanwezig en hadden ook hun voorbereidende werk gedaan. Nou ja, niet allemaal, maar toch het merendeel, of, nou ja, meer leerlingen dan verwacht.

Hij heeft een lesplanning gemaakt. En al het huiswerk voor de komende vier weken voor de leerlingen in Magister gezet. En de elo ingericht. ‘Want dan is het wel voorbij toch?’

We kijken samen naar de grafiek.

‘Nee, over vier weken kan dit nog niet voorbij zijn. Het duurt langer. En met de huidige maatregelen misschien nog wel langer. Nou, dan moeten we vooral heel veel afwisseling bieden voor de leerlingen. Dan is dat InstalesOntwerp van Doedactiek wel verrekte handig hoor! Gewoon, om even een beginnetje te hebben. Daarna kun je het aanpassen zoals je het zelf wil. En alles kan online!’