Het is de studenten gelukt. Alle gegevens voor de praktijkonderzoeken zijn binnen. We bespreken de resultaten.

Het is S gelukt om contact te krijgen met de leerlingen die wat minder actief zijn in het online gebeuren. Na veel aanmoediging hebben zij toch antwoord gegeven op haar vragenlijstje. Hiermee kan ze de rest van haar verslag schrijven over differentiatie in haar lessen waarmee ze ook tijdens de sluiting van de scholen online is doorgegaan. Eén leerling heeft geantwoord dat hij het wel OK vindt om 3 keer in de week les te krijgen en dat hem dat helpt. Echter, deze leerling maakt zijn werk nauwelijks. Dat deed hij in de klas niet en nu online ook niet. Een antwoord waaruit blijkt dat de perceptie van de leerling en van de docent niet helemaal overeenkomen.

Bij Md hebben alle leerlingen tot dusver goed meegedaan aan de online lessen. Er zijn steeds drie leerlingen afwezig. Soms lukt het even niet met een verbinding, maar de lessen zijn wel door gegaan. Voor de sluiting van de scholen was de vragenlijst over motivatie onder leerlingen uitgezet. De bedoeling was om verschillende werkvormen, deels digitale werkvormen uit te proberen en te meten in hoeverre dat zou bijdragen aan een verandering in motivatie. Het was eenvoudig om de voorgenomen digitale werkvormen om te zetten naar de online situatie. Uit de tweede ronde van de vragenlijst blijkt dat de motivatie onder leerlingen is toegenomen. Nu is niet met zekerheid te zeggen of dat door de werkvormen komt of door de verandering naar de online situatie. Hoe dan ook een mooie uitkomst.

De huidige berichtgeving over leerachterstanden lijken met bovenstaande resultaten een beetje overtrokken. Ze hebben allemaal hun lesprogramma gevolgd zoals ze dat in de klas ook hadden gedaan. Er is inhoudelijk niets aan de planning veranderd. De indruk is dat het overgrote merendeel van de leerlingen gewoon ‘bij’ is. Het gedrag van leerlingen online is ook niet veel anders dan in de klas. Degenen die altijd al hard werken doen dat nu ook. De leerlingen die het minder nauw nemen doen ook dat nog steeds. Wel interessant dat de motivatie onder leerlingen is toegenomen. Die blijft hangen. Waardoor komt dat?

Daar gaan we in de meivakantie eens rustig over nadenken.

Ook dagboek online onderwijs neemt even een weekje vrij.