Bij Doedactiek werken docenten samen om collega’s te ondersteunen bij het toepassen van ICT in hun onderwijs. Op basis van voor docenten vertrouwde didactische criteria kunnen zij tools en apps selecteren. Daarnaast vindt er onderzoek plaats naar de manier waarop docenten de juiste match vinden tussen wat technisch mogelijk is en wat ze didactisch beogen. In de huidige situatie waarin online toepassingen belangrijker zijn dan ooit, blijft Doedactiek op zoek gaan naar bruikbare werkvormen met ICT die het leren van leerlingen bevorderen.