Docenten van verschillende scholen vertellen allemaal heel verschillende verhalen over hoe vanaf volgende week de lessen worden ingericht. De grootste gemene deler is dat er veel onduidelijk is en dat we wel zullen zien.

De meeste docenten zien er wel naar uit om de leerlingen weer te zien, zij het in kleine groepjes.

Op sommige scholen gaan docenten fysiek in de klas lesgeven aan een kleine groep leerlingen. De leerlingen die thuis zitten volgen de les op afstand via de camera. Ook het signaal op het digibord wordt daarbij mee verzonden. Zo kunnen leerlingen op afstand in ieder geval de docent en het bord zien. Per les wisselen de leerlingen.

Op andere scholen ligt de focus op praktijklessen als lichamelijke opvoeding en beeldende vorming. Vakken als biologie, scheikunde en natuurkunde worden daarbij helaas niet als praktijkvakken beschouwd. Wanneer zij de praktika dan uit kunnen voeren is onduidelijk.

Door al het organisatorische gedoe komen docenten nauwelijks toe aan nadenken over de inhoud van hun lessen. Duidelijk wordt wel dat docenten de combinatie van fysieke lessen en online lessen vanaf volgende week als complexer ervaren dan de overschakeling naar louter online les. Online een leerproces begeleiden is echt anders dan fysiek in de klas. Docenten bereiden online lessen echt anders voor dan hun fysieke lessen. Niet alle inhoud in fysieke lessen is mogelijk in online lessen.

Toch noemen docenten ook voordelen van de online lessen. Doordat leerlingen hun huiswerk insturen krijgt de docent beter zicht op het werk dan wanneer de docent fysiek in het lokaal even over de schouders van de leerlingen in de schriftjes meekijkt.

Een aantal biologiedocenten heeft thuispraktika ontwikkeld. Zij wilden leerlingen iets anders te doen geven dan leren met een beeldscherm. Leerlingen konden kiezen uit een aantal praktika als het kweken van plantjes, het uitzetten van een natuurwandeling in de buurt en wat kleinschalig onderzoek met slakken en pissebedden. De docenten die met dit zlefontwikkelde lesmateriaal hebben gewerkt merkte dat leerlingen het fijn vonden om zelf een keuze te mogen maken uit de opdrachten en dat ze de opdrachten met aandahct hebben gemaakt.

Docenten signaleren grote verschillen tussen de onderwijsniveaus. Een docent had al zijn  leerlingen vmbo BB, BK en GT dezelfde opdracht gegeven. 25% van de BB leerlingen had de opdracht ingeleverd, 50 % van de BK leerlingen en van de GT leerlingen had 75% van de leerlingen het werk ingeleverd. Diezelfde BB en BK leerlingen verschenen deze week met heel kleine oogjes bij de praktijktoetsen. Ze hadden tot 3 uur in de ochtend zitten gamen en films zitten kijken en waren om 9 uur present op school, althans, hun lichaam was fysiek aanwezig. Hun aandacht was nog ergens in de virtuele wereld.

Oftewel, we zullen volgende week zien hoe het allemaal uitpakt.