Op zich heeft de school het goed voor elkaar. Iedere docent heeft een laptop met een bluetooth oortje. Daarmee kan de docent door de fysieke klas lopen en iets uit de hele klas uitleggen en kunnen de leerlingen die thuis zitten de uitleg volgen. Iedere leerling die thuis zit heeft een buddy die fysiek aanwezig is. Leerlingen kunnen elkaar op deze manier bijpraten over huiswerk en/of uitleg. Het valt de docent in opleiding echter niet mee om contact te houden met de leerlingen op afstand. Ze heeft toch de neiging om vooral aandacht te besteden aan de leerlingen die fysiek in de klas zitten. De leerlingen op afstand bungelen er, helaas, een beetje bij. In de hectiek vergeet ze om hen vragen te stellen. Ook zijn er fysieke activiteiten in de klas waar de leerlingen op afstand eenvoudigweg niet aan mee kunnen doen. Ze is hier niet tevreden over en wil hier verandering in brengen. Ze zou graag activiteiten uitvoeren waar alle leerlingen aan deel kunnen nemen, ongeacht waar ze zich bevinden. Een mooie puzzel, waar we de komende tijd meer van zullen horen.