Docent in opleiding J. werkt intensief met formatieve toetsen. Die toetsen zijn zo ontworpen dat de leerlingen deze geheel zelfstandig kunnen doorlopen. Het systeem, in dit geval It’s Learning kijkt de vragen na en de leerlingen krijgen een resultaat. Ze kunnen de toets zo vaak herhalen als ze zelf willen, net zolang tot ze een cesuur halen die hen vertrouwen geeft dat ze de summatieve toets op hun gemak kunen doen. Er zijn heel veel onderwerpen die zich prima lenen voor dergelijke, vooraf klaargemaakte toetsen. Het is vele werk om het te maken, maar als het er eenmaal is kan het jaren mee.

Er zijn echter ook onderwerpen waarbij het wenselijk is dat leerlingen zelf iets tekenen. Hoe kan het systeem dan nagaan of het juist is of niet? Momenteel zijn er geen systemen voor het onderwijs bekend die dat zouden kunnen. Wellicht dat gezichtsherkennings software daarvoor ingezet zou kunnen worden, maar dat is wat ver weg van de digitale vaardigheden die van docneten verwacht mogen worden. Wat wel kan, is om leerlingen een tekening te laten maken en vervolgens de leerlingen het juiste antwoorde te geven en aan de leerlingen te vragen in hoeverre hun eigen tekening hiermee overeen kwam. Bij een formatieve toets kan dat wel. Het gaat er immers om dat de leerlingen zichzelf toetsen.

DAt is wel mogelijk, alleen weet J. nog niet hoe. Dat gaat hij helemaal uitzoeken!