De ervaringen blijven binnenstromen.

Zaterdagochtend liet Mm weten dat haar vak, beeldende vorming, niet in het rooster voor de online lessen was opgenomen want ‘dat vak kan niet online’. Het zelfde gold voor lichamelijke opvoeding op haar school. Ze gaat zo snel mogelijk aan de slag om haar vak toch weer op het rooster te krijgen. En ook lichamelijke opvoeding. Ook deze vakken verdienen een plek in het online rooster. Juist deze vakken! Leerlingen kunnen met deze vakken even iets offline doen. Daar beelden of filmpjes van maken en dat online delen.

E. liet weten dat het bij hem op school prima gaat. De school had vorige week de uitrol van MS Teams gedaan. Dat was één dag klaar toen het besluit kwam de scholen te sluiten voor leerlingen. De school heeft vanaf dinsdag online lessen gegeven. E. merkt dat zijn lessen veel vlotter verlopen. Het ‘ga nu even recht zitten’, ‘blijf van je buurman af’, ‘geef die pen terug aan P!’ is er allemaal niet. Het merendeel van de leerlingen zit klaar, achter het scherm en doet mee met de les. Leerlingen stellen ook schattige vragen als  ‘Meneer, mag ik even naar het toilet?’. Tot zover heel normaal gedrag dus. Maar ook nieuwe geintjes, zoals de microfoons van andere leerlingen uitschakelen, of tijdens het begin van een stukje uitleg allemaal door elkaar heen gaan praten zodat niemand elkaar verstaat.  Dergelijke ordeverstoringen tijdens de uitleg zijn eenvoudig te verhelpen door de microfoons van de leerlingen te dempen (handig, als dat nou eens in een live klas zou kunnen !!!). In MS TEams kan dat wanneer een videosessie is aangemaakt in de agenda. De docent heeft dan alle rechten om microfoons te bedienen.

Mt vertelt “Ook hier gaat het super. Ik heb zelfs een collega die altijd schreeuwt “wanneer gaan die laptops weg” die vorige week als één van de eersten een les heeft gegeven via teams for education. Misschien wel niet echt hoe wij ICT gebruik in de les het liefst zouden zien, maar hij mistte zijn leerlingen zo dat hij het videochatten als één van de eerste bij ons op school heeft gedaan. En hij vond het leuk! Het kon hier en daar nog verbeterd worden, maar hij ging ermee door.

Verder kan op dit moment ineens bijna iedereen de digitale methode vinden en gebruiken, zodat leerlingen ook test jezelfs en kleine toetsen kunnen maken.

Ik ben super trots op onze collega’s en leerlingen die nu grote stappen zetten in de digitale wereld.”

Oftewel “een mooie kant van alle ellende dat dit virus brengt!”