Aan docenten is gevraagd wat voor hen afgelopen week nieuw was:

‘Voor mij was een vergadering aanmaken in Teams al nieuw! Ook heb ik dit gedaan in Google Meet. Ik heb zelf een lunch & meet gevold via BB Collaberative.’

‘Lesgeven in teams, toetsen op afstand afnemen. Lesgeven verliep voor mij nog niet optimaal.Ik ken nog niet alle mogelijkheden van het medium. Didactiek met digitale middelen heb ik geen tijd voor gehad om die te bestuderen.’

‘College via BB Collaborate. Het is nu oude wijn in nieuwe zakken. Ik ben nog aan het bedenken hoe ik mijn didactiek aanpas op deze nieuwe situatie. Kortere uitleg, opgenomen uitleg? Duidelijke instructie met kleine opdrachten? Het is nog zoeken.’

De antwoorden laten zien dat docenten zoekende zijn naar manieren die voor hen prettig werken, met hun leerlingen, voor hun vak.