Theoretisch weet ik dat ik nu keuzes zal moeten maken wat er volgend jaar online plaats gaat vinden en wat fysiek in het gebouw. Het zwaartepunt van mijn werkzaamheden ligt bij de eerstejaars studenten leraar biologie, natuurkunde en scheikunde. Binnen NHLStenden wordt er prioriteit gegeven aan fysieke aanwezigheid in de gebouwen van eerstejaars studenten en de binding met de opleiding. Hoe zinvol is dat echter, als het merendeel van hun onderwijs online plaats gaat vinden? Uit ervaring met eerdere projecten met afstandsonderwijs binnnen regulier onderwijs, weet ik dat het belangrijk is dat de studenten elkaar fysiek zien en samen iets ondernemen voordat de afstandslessen plaatsvinden. Dat kan in het gebouw zijn, maar dat hoeft helemaal niet. Zoiets kan ook buiten. En misschien heeft dat wel mijn voorkeur. Buiten. Met elkaar een avontuur beleven. Geheel offline. Kennis van online onderwijs bevat misschien ook de bewuste keuze om er geen gebruik van te maken!