De eerste resultaten uit de vragenlijst laten het volgende zien:

gemiddeld aantal online lessen per week

gemiddeld aantal online lessen per week

 

 

 

 

 

 

De meeste docenten presenteren hun lesstof, doorspekt met vragen en antwoorden van henzelf en leerlingen. Opvallend is dat hierbij zelden een poll wordt ingezet.

Groepswerk vindt wel plaats, maar in mindere mate. Opvallend is dat meerdere docenten externe experts heeft uitgenodigd bij de online lessen.

Bij de tools valt op dat bestanden delen veel voor komt, maar het tegelijkertijd bewerken van bestanden gebeurt veel minder vaak.

Veel docenten maken gebruik van de mogelijkheid om leerlingen werk in te laten leveren via de electronische leeromgeving.

De mogelijkheden voor online praktika, simulaties, conceptmaps, games en virtual reality zijn tot dusver nauwelijks benut door de respondenten.

Docenten besteden vrij weinig aandacht aan de sociale band tussen leerlingen, terwijl we uit onderzoek weten dat nu juist dát belangrijk is om leerlingen betrokken te houden bij het leren op afstand.

Wat niet is kan nog komen!

 

Wil je meedoen aan dit onderzoek? Van harte welkom! De vragenlijst vind je op de onderzoekspagina van Doedactiek