Hoe zorg je er als docent in een hybride situatie voor dat zowel fysiek aanwezige studenten als studenten op afstand mee kunnen doen?

Mijn persoonlijke favoriet is het werken met een online gedeeld excel bestand.

Eerder deze week maakten de toekomstige leraren een vmbo-t examen om te kijken hoeveel ze daarvan wisten. Dat viel vies tegen en dat was precies de bedoeling. Er is werk te doen, over een paar weken maken ze weer een vmbo-t examen en dan krijgen ze er een beoordeling voor. De cesuur ligt op 80%. Docenten behoren immers boven de stof te staan en als dat nog niet zo is, dan is daar werk te doen.

Doordat alle studenten zeer serieus naar dit examen hebben gekeken lag er een kans om nog even iets dieper in te gaan op de systematiek achter toetsing en evalueren. Na een korte inleiding over de beheersingsniveaus van Bloom hebben de studenten met elkaar, in één excel document, per vraag uit de toets het werkwoord gevist en bepaald welk beheersingsniveau hier bij hoorde. Binnen een kwartier hadden we met 20 studenten, waarvan ongeveer de helft niet fysiek in het lokaal aanwezig was, alle vragen op beheersingsniveau geanalyseerd.

Vervolgens hebben we per beheersingsniveau geteld hoeveel vragen er waren in de toets en daar een percentage gegeven van het totaal aantal vragen.

Daaruit volgde keurige percentages. Die percentages lieten zien hoe de moeilijkheidsgraad van een eindexamen is opgebouwd. Een wereld viel open voor de studenten. Ze hadden hier nog nooit bij stil gestaan. En het leuke was, het maakte helemaal niet uit waar de studenten zich fysiek bevonden. Onze werkruimte was het online bestand waaraan iedereen heeft kunnen bijdrage en zich evenveel heeft kunnen verwonderen. Toch mooi dat dit tegenwoordig kan met zoiets eenvoudigs als het online delen van een excel bestand!