De eerstejaars studenten blikten vandaag terug op de succesvolle minilessen die ze afgelopen maandag hebben gegeven. Het fysiek werken met leerlingen is toch echt wel het mooiste dat er is! Dit was de eerste ronde. Op basis van de ervaringen in deze ronde kunnen de studenten hun lesplannen aanpassen. Over twee weken mogen ze nogmaals, nu met leerlingen van een andere school. Het borrelt en bruist van de ideeën hoe de minilessen beter kunnen. Studenten bespreken wat goed is gelukt, wat minder en reflecteren op hun handelen. Op zulke momenten kun je ‘horen’ dat er geleerd wordt.

De schok was wel groot toen we de studenten informeerden dat, vanwege de huidige besmettingsgraad, de minilessen online zullen plaatsvinden. Enkele studenten reageerde boos. Hoe lang wij dat al weten? In alle eerlijkheid, dat weten we sinds vier dagen.

De studenten hadden even nodig om dit te laten landen. Ze vroegen zich af hoe ze hun leerlingen op afstand de voorbereidde experimenten kunnen laten doen. Dat gaan we met de school overleggen. Praktikum op afstand, ja dat is wel een uitdaging!