Gisteravond riep premier Rutte jongeren op mee te denken over oplossingen voor coronabestendige maatregelen.

Vandaag hebben de studenten meegedacht.

De vraag was: Hoe ziet het ideale online onderwijs eruit? 

Dit waren de antwoorden:

 • Elke dag op hetzelfde tijdstip les. Lessen van een uur die verdeeld zijn in les krijgen en zelf een opdracht maken om zo de les interessant te houden. Ook zou het handig zijn dat de lessen op de ELO komen te staan met een soort lesplanformulier, zo weten we wat er gaat gebeuren tijdens de les. 

 • Docenten moeten meer contact houden met elkaar welke opdrachten de klas krijgen zodat de klas niet overspoeld wordt met te veel opdrachten. Kleinere opdrachten.
   
 • Een duidelijk platform waarop alle lessen, opdrachten en materialen te vinden zijn. Bb en overal verschillende collaborate sessies maakt het heel erg onoverzichtelijk. Verdeel duidelijk alle opdrachten over een rooster en stem dit ook af op de andere docenten. (Verwacht niet dat wij altijd alles thuis kunnen maken en doen, zoals toetsen)

 • Meer duidelijkheid en goed lopende communicatie. Een goed en duidelijk overzicht van alles aan het begin en niet pas halverwege. Opnamens van de colleges en een rooster dat klopt. 
 • Ten aanzien van rooster: 
  • Max. 3 lessen per dag voor leerlingen
  • Max. 4 lessen per dag voor leraren
  • Pauzes ingepland (min. 15 minuten)
  • Overloop lessen ingepland (bij pauzes in verwerkt)
  • Kleinere klassen in subgroepen op basis van inzet
  • Begeleidingsuur (vanaf 15:00 uur)
  • 1 tentamen en 1 les per dag of 2tentames en geen lessen 
  • Tentames duren maximaal tot 21:00 uur met extra tijd.
  • Geen les tijdens etenstijden

 • Regels 
  • Vaste regels die de school al hanteert 
  • Voor elke les hetzelfde
 • Online leeromgeving
  • Online werkboek
  • Vast platform voor lessen
 • Structuur online les 
  • Herhaling 
  • Vragen werkboek bespreken
  • Uitleg 
  • 1a2 oefen opdrachten 
  • Vragen ronde
  • Huiswerk (belangrijkste opgaves aangeven) 

   

Hier kunnen we wel wat mee. Eigenlijk is het wel een beetje vermakelijk dat we nog steeds het rooster hanteren zoals gemaakt voor de fysieke lokalen. Doordat we met een tekort aan lokalen te maken hadden, waren sommige lestijden niet zo ideaal. De beschikbaarheid van fysieke lokalen is nu geen beperkende factor meer. Alleen de beschikbaarheid van de docenten. Als we vanaf september, blijvend meer lesonderdelen online gaan doen, dan zijn er veel meer tijdslotten beschikbaar waarop de lessen plaats kunnen vinden. Mooi hoe dat nu verschuift.

Ook dat docenten onderling meer contact moeten onderhouden over de studielast. Dat roepen we al jaren, maar dat komt steeds niet tot stand. Is de noodzaak nu eindelijk groot genoeg geworden om daar serieus aandacht aan te besteden? En tsja, die elo, ja, die kan veel handiger worden ingericht. Maar ja, we zitten met allemaal heel eigen- en -wijze docenten bij elkaar. Zie dan maar eens tot en eenduidige inrichting te komen!

Een beetje schrikken is dat studenten vragen om een heldere structuur van de les. Die mogen we onszelf aantrekken. We hameren hierop bij de studenten, maar doen het zelf niet…..