Dat studenten mochten kiezen of ze fysiek danwel online meededen met de lessen is een goede keus geweest. Tijdens de afsluitende gesprekken vandaag is hierover geen wanklank geweest. De studenten die ervoor kozen om online de lessen te volgen hebben hun best gedaan er altijd te zijn. Uiteraard waren er ook studenten regelmatig afwezig, maar dat lag niet aan het medium. Twee studenten meldden dat zij vonden dat de kwaliteit van hun werk online juist beter was dan wanneer zij in de klas hadden gezeten omdat zij zich nu thuis beter konden concentreren. Dat gold niet voor iedereen. Er waren ook studenten die liever fysiek aanwezig waren omdat er thuis weinig zou gebeuren. Helaas hebben zij een product geleverd dat nog niet aan de voorwaardelijke eisen voldoet. Ze krijgen een beetje extra tijd. Die tijd zullen ze online met elkaar moeten investeren, want de ingeroosterde lessen zijn voorbij. Misschien dat het nu wel lukt om goed geconcentreerd bezig te zijn!