Op veel scholen gaat het momenteel over differentiëren. Er is een verwachting dat online tools behulpzaam kunnen zijn bij differentiëren. Het is zeker mogeiljk om online tools in te zetten bij differentiëren. Het is dan echter wel van belang om eerst te onderscheiden wat men onder differentiëren verstaat. De Kennisrotonde deed onderzoek naar differentiëren en heeft een handzaam boekje gepubliceerd

In dat boekje wordt aandacht besteed aan het groeperen van leerlingen. Het ijikt verstandig om flexibel te groeperen. De ene keer alle leerlingen van hetzelfde niveau bij elkaar, de andere keer juist door elkaar heen.

Wat minder aandacht krijgt is dat verschillende leerlingen ook verschillen in de mate waarin ze het prettig vinden om samen te werken. De nieuwe filters interactieve kwaliteit van Doedactiek bieden hulp bij het vinden van tools die individueel dan wel groepswerk kunnen faciliteren. Dat is een andere manier van differentiëren!