Binnen Doedactiek doen we het mogelijke om de filters om passende tools en apps te vinden blijven kloppen. Deze week hebben we het filter beheersingsniveau (Bloom) onder handen genomen. We ontdekten dat we hierin niet altijd consistent zijn geweest. De verwarring zit eigenlijk in de taxonomie van Bloom zelf besloten, omdat het woord ‘construeren’ op meerdere plaatsen in de taxonomie voor komt. We hebben de neiging om alle tools waarmee leerlingen iets kunnen construeren te koppelen aan het filter ‘creeren’. Dat is echter niet juist, want het gaat er niet om wat de leerlingen kunnen doen, maar het gaat erom wat ze ervan leren. Dus, als leerlingen een puzzeltje maken om woordjes te leren, dan is het doel het leren van die woordjes. De daarbij passende beheersingsniveaus zijn onthouden en begrijpen. Ze maken wel een puzzeltje, wat een creatief proces is, maar het gaat om de woordjes niet om de puzzeltjes. Deze vergissing komt veel voor in onze filters. We zijn nu bezig dit op orde te brengen. Dat vergt enige tijd en hiervoor vragen we een beetje geduld!