Vanmiddag hadden we met een aantal Doedactiekers werkmiddag. We deden eerst een rondje langs de scholen en bespraken hoe we de start van het nieuwe schooljaar voor ons zien.

Dat levert een gemengd beeld op. Enerzijds is het fijn dat de leerlingen weer naast school kunnen. Anderzijds dienen zich al allerlei onmogelijkheden aan.

– hoe houd je als docent 1,5 m afstand als een leerling even iets wil laten zien in de klas of vastloopt met een opgave? Alle Doedactiekers lopen dan naar de leerling toe en laten 1,5 m varen.

– als je tot een risico groep behoort mag je lesgeven met een perspex kap. Door die kap komt het stemgeluid niet zo ver. De docent is dan voor leerlingen moeilijk te verstaan.

– een meedenkende roostermaker op HBO heeft een groep a en een groep b van de klas gemaakt. Er kunnen, binnen de maatregelen, 12 studenten in het lokaal. Er hebben zich 33 studenten aangemeld…..

Eigenlijk verbazen we ons erover dat we op al onze scholen nog zo traditioneel denken over het organiseren van onderwijs. Is het één docent per vak per klas model zo langzamerhand niet wat achterhaald? Onze docent met perspex kap zou liever online lesgeven. Dat is beter voor haar gezondheid en voor de zomervakantie heeft ze laten zien dat leerlingen ook op die manier prima kunnen leren. Onze docent die geen 1,5 m man bewaren heeft daar zelf niet zo’n moeite mee. Ze is gezond, heeft wel een partner in de risico groep en kijkt dus wel uit, maar helpt leerlingen ook binnen 1,5 m. Mogelijk lopen er op iedere school docenten in vergelijkbare situaties rond. Op iedere school of in ieder geval binnen ieder schoolbestuur werken meerdere docenten die dezelfde vakken en niveaus kunnen lesgeven. Het is even anders denken, maar daarmee moet het toch mogelijk zijn om docenten die zich er prettiger bij voelen om online lees te geven die mogelijkheid te bieden? En docenten die absoluut niet online les willen geven ook? Wat dan niet meer lukt is om één docent per vak aan één klas te koppelen. Wat wel kan, is dat online docenten en fysieke docenten elkaar afwisselen.

Het rooster wordt dan misschien wat ingewikkelder, maar roostermakers denken graag mee, dus misschien lukt deze puzzel ook nog wel!